Actievoorwaarden winacties

14 november

 1. Winacties worden uitgeschreven door VBK Media, gevestigd op Herculesplein 96, 3584 AA Utrecht. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Door deelname aan deze actie, accepteren alle deelnemers akkoord te zijn met de actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de winacties is gratis. Deelname vindt plaats door het beantwoorden van een vraag en verdere gevraagde gegevens te verstrekken op de actiepagina van een specifieke winactie.
 4. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 5. Iedere deelnemer mag aan meerdere winacties deelnemen, maar mag maximaal één keer deelnemen aan een specifieke actie voor een specifieke prijs.
 6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. VBK Media behoudt zich het recht voor deelnemers te vragen om een bewijs van leeftijd en identiteit.
 7. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 8. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 9. De winnaar wordt op volledig willekeurige en onpartijdige wijze getrokken uit alle juiste inzendingen.
 10. Winnaars worden binnen 10 werkdagen na het sluiten van de winactie persoonlijk geïnformeerd door middel van een e-mail, die wordt verzonden naar het bij de actie verstrekte e-mailadres.
 11. De winnaar dient zelf weer binnen 10 werkdagen op deze mail te reageren. Indien geen reactie wordt gegeven, vervalt het recht op de prijs en kan een vervangende winnaar worden gekozen.
 12. VBK Media aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren zijn gegaan en/of niet ontvangen werden, die onjuist of vertraagd zijn of die niet konden worden verzonden ten gevolge van technische fouten of vanwege enige andere buiten zijn invloedssfeer vallende oorzaak.
 13. VBK Media kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen.
 14. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 15. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 16. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, is de prijswinnaar de belastingplichtige.
 17. Medewerkers van VBK Media zijn uitgesloten van deelname.
 18. De persoonsgegevens die in het kader van winacties, worden alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Een deelnemer kan zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief, wanneer is aangegeven deze te willen ontvangen.
 19. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de redactie van VBK Media. Deze beslissing is bindend voor alle deelnemers.
 20. VBK Media handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 21. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 22. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 23. Voor vragen en/of klachten kun je een e-mail sturen naar redactie@foodandfriends.nl. We streven om binnen 5 werkdagen na ontvangst een reactie te geven.


Deel Artikel
Om dit recept te bewaren moet je ingelogd zijn.
Inloggen | Registreren
Algemeen
Meer Algemeen
Gratis nieuwsbrief